Τι είναι το Coaching, ποιες οι επιρροές του και σε ποιους απευθύνεται

Τι είναι το Coaching, ποιες οι επιρροές του και σε ποιους απευθύνεται

Το coaching ως μια μορφή τέχνης θεωρώ ότι είναι δύσκολο να δοθεί ακριβής ορισμός. Και για αυτό βλέπουμε αρκετές προσεγγίσεις σε ότι αφορά την προσπάθεια να οριστεί. Όλοι όμως οι ορισμοί θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Γιατί αυτή η τέχνη έχει ένα σκοπό. Την αλλαγή και την εξέλιξη.

Ο A. Grant προσεγγίζοντας τον ορισμό του coaching υποστηρίζει ότι είναι μια συνεργατική και συστηματική διαδικασία, επικεντρωμένη στην λύση και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και την οποία ο coach ενθαρρύνει την βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων, της απόδοσης, της αυτόνομης μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης του coachee. (A. Grant)

Η A. Dunbar (2009) στην προσπάθεια της να αποτυπώσει τον ορισμό του coaching αναφέρει ότι: coaching είναι ο δρόμος και το όχημα που ενώνει το παρόν με το επιθυμητό μέλλον. Με το coaching οι άνθρωποι προχωρούν από το σημείο Α στο σημείο Β, αφαιρώντας τα εμπόδια και τις παρεμβολές.

Τέλος η Curly Martin (2002) ορίζει το coaching ως η τέχνη της αλλαγής.

Επιρροές

Η συμβουλευτική ψυχολογία, ο κλάδος της θετικής ψυχολογίας, η ψυχοθεραπεία, η προσωπική ανάπτυξη και η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι πεδία που το coaching δέχθηκε πολλές επιρροές. Εκτός από τις κοινωνικές επιστήμες, η φιλοσοφία είναι ένα πεδίο από το οποίο το coaching αντλεί πολλές πληροφορίες και δέχεται επιρροές. Όχι όμως για την αναζήτηση παθολογίας αλλά ως μια νέα διάδοχη κατάσταση ανάπτυξης των σύγχρονων ανθρώπων. Εστιασμένο στην αρχή στην επαγγελματική ανάπτυξη εξαπλώθηκε και στην προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι το coaching ως μια μέθοδος που περιλαμβάνει την αυτογνωσία βρίσκει ρίζες στην Σωκρατική μέθοδο αφού μέσω ερωτήσεων και τρόπου σκέψης αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι δει ο ενδιαφερόμενος μέσα του τις απαντήσεις και κατ’ επέκταση να γνωρίσει τον εαυτό του.

Απευθύνεται σε υγιείς ανθρώπους. Σε ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να οραματιστούν και να θέσουν στόχους. Δεν αφορά μόνο στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν λύσεις και επαγγελματική ανάλυση αλλά μπορεί να καταπιαστεί με όποιο θέμα.

Σε ότι αφορά το κόσμο των επιχειρήσεων το coaching έχει 4 βασικές κατηγορίες:

  • Leadership Coaching
  • Executive Coaching
  • Business Coaching
  • Team Coaching

Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι πανομοιότυπα. Όπως προανέφερα, ανάλογα με την περίπτωση στόχος του coach είναι να συνθέσει τα καταλληλότερα εργαλεία έτσι ώστε να παρακινήσει, εμπνεύσει και βοηθήσει τον coachee να ανακαλύψει και να υλοποιήσει τους στόχους του.

Το coaching βοηθά το άτομο να εξελιχθεί ολιστικά καθορίζοντας με σαφήνεια το όραμα του, αναπτύσσοντας τις εσωτερικές του δυνάμεις και δεξιότητες με απώτερο στόχο να βιώσει την ευτυχία.

Κλείνοντας και εκφράζοντας την δική μου εμπειρία και αίσθηση, το coaching ξεκάθαρα ανήκει στην κατηγορία της τέχνης. Και αυτό γιατί στην ουσία αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να συνθέτει από πολλά διαφορετικά πεδία και να προσαρμόσει τεχνικές και μεθόδους ανάλογα με το πελάτη. Και αυτό όλο σίγουρα έχει να κάνει με τον άνθρωπο που το εφαρμόζει. Θα τολμούσα να πω ότι coaching είναι η επιστήμη και η τέχνη του να προκαλείς την αλλαγή σε συμφωνία με την βούληση.