Γιατί το Coaching κάνει τη ζωή μας καλύτερη

Γιατί το Coaching κάνει τη ζωή μας καλύτερη

👊 Αυτοπεποίθηση

🤸‍♀️ισορροπία επαγγελματικής & προσωπικής ζωής, υλοποίηση οράματος

💪 ενδυνάμωση

✔Πως το Coaching μας βοηθά να κάνουμε την ζωή μας καλύτερη!

Το coaching είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια και για αυτό βλέπουμε αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι τέχνη ή επιστήμη; Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι οι ορισμοί έχουν έναν κοινό τόπο όσον αφορά τους σκοπούς του: Την αλλαγή και την εξέλιξη.

Ο A. Grant προσεγγίζοντας τον ορισμό του coaching υποστηρίζει ότι είναι μια συνεργατική και συστηματική διαδικασία, επικεντρωμένη στην λύση και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα κατά την οποία ο coach ενθαρρύνει την βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων, της απόδοσης, της αυτόνομης μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης του coachee. (A. Grant)

Καθώς ο άνθρωπος αναζητά τη βελτιστοποίηση της ζωής του, είτε επαγγελματικής ή προσωπικής, το coaching συμβάλει στη βελτίωση της ζωής μας και μας προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης που μας δίνουν μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα που αναζητάμε.  

Πρώτα από όλα μας βοηθά να προσδιορίσουμε με σαφήνεια το σκοπό μας, το “γιατί”  και να αποσαφηνίσουμε το όραμα μας για την επαγγελματική και την προσωπική μας ζωή. Έχοντας ξεκάθαρα μέσα μας απαντημένα αυτά τα ερωτήματα αποκτάμε αυτόματα μια έντονη αίσθηση σκοπού, ευθυγραμμίζουμε την καθημερινότητα μας σύμφωνα με το όραμα μας και αυτό μας δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Έχοντας αποσαφηνίσει το όραμα και τον σκοπό, το coaching προσφέρει πολλά εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδίου. Σε συνεργασία με τον Coach είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ξεκάθαροι και μετρήσιμοι επαγγελματικοί και προσωπικοί στόχοι. Η διαδικασία αυτή ενδυναμώνει περαιτέρω την θέληση μας και την διαδικασία υλοποίησης των στόχων. Μας κρατάει σταθερούς στο όραμα μας και η ενέργεια των πράξεων μας παραμένει σταθερή προς την κατεύθυνση που έχουμε ορίσει. Έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου υλοποίησης των στόχων μας.

Η προσωπική και η επαγγελματική ζωή είναι άρρητα συνδεδεμένες και χρειάζεται να βρίσκονται σε αρμονική συνύπαρξη για να μπορούμε να έχουμε εσωτερική ισορροπία. Με τις τεχνικές του Coaching μπορούμε να πετύχουμε την ευθυγράμμιση των επαγγελματικών και των προσωπικών μας στόχων. Αυτό αυτόματα θα δημιουργεί σε καθημερινή βάση ένα περιβάλλον πιο αρμονικό με αποτέλεσμα να παραμένουμε εστιασμένοι στους στόχους μας. Η εσωτερική ισορροπία από μόνη της δημιουργεί συναισθηματική γαλήνη που είναι σημαντικός παράγοντας για την αύξηση ποιότητας της ζωή μας.

Οι πεποιθήσεις και οι συνειδητές ή ασυνείδητες συμπεριφορές που μπορεί να έχουμε, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές αναστέλλουν την επιτυχία μας ή την εκπλήρωση του οράματος μας ή των στόχων μας. Οι τεχνικές coaching μας βοηθάνε να διαγνώσουμε αυτές τις συμπεριφορές ή πεποιθήσεις που μας καθυστερούν από το να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Από τη στιγμή της διάγνωσης έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε αυτές τις συμπεριφορές ή πεποιθήσεις με αποτέλεσμα να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί στην καθημερινότητα μας.

Κατά την διάρκεια του σχεδιασμού ή της υλοποίησης των στόχων μας, συνήθως υπάρχουν ή προκύπτουν κάποια εμπόδια ή απειλές. Σε όποια αλλαγή και αν προσπαθούμε να κάνουμε, πάντα θα υπάρχει και η αντίδραση από το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα από τα βήματα του coaching είναι ο εντοπισμός και η διαχείριση αυτών των εμποδίων και απειλών. Μέσω των κατάλληλων ερωτήσεων μπορούμε να εντοπίσουμε αυτά τα εμπόδια ή τις απειλές, να σχεδιάσουμε τρόπους αντιμετώπισης και κατά κύριο λόγο να μπορέσουμε να αναπτύξουμε παράλληλα όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούμε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να διαχειριζόμαστε παράγοντες που είναι ικανοί να μας καθυστερούν στην υλοποίηση των στόχων μας.

Μέσω όλων των παραπάνω διαδικασιών καθώς και πολλών άλλων που μπορούν να προκύψουν μέσω της δυναμικής που αναπτύσσεται από το Coaching, δημιουργούμε κάποιες αυτοματοποιημένες καθημερινές ρουτίνες συμπεριφοράς οι οποίες σταδιακά αυξάνουν την αποτελεσματικότητα μας. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας δημιουργεί εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και αυξάνει την αυτοπεποίθηση. Η αυξημένη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση με την σειρά τους συμβάλλουν  στην αύξηση της φαντασίας και του ενθουσιασμού μας και κατ’ επέκταση μπορούμε να σκεφτόμαστε πιο αισιόδοξα και φιλόδοξα (Thing bigger).

Η διαδικασία αυτή είναι πανομοιότυπη είτε μιλάμε για επιχειρήσεις ή για προσωπικό coaching (Business & Personal Coaching). Είναι απαραίτητο βέβαια να προσθέσουμε ότι, μιλώντας για ένα επιχειρηματικό περιβάλλον χρειάζεται να προσθέσουμε και την διαδικασία ευθυγράμμισης του προσωπικού της επιχείρησης με τους στόχους και το όραμα αυτής. Αυτό επιτυγχάνεται με προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία προκύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οργανισμού ή με προσωπικές συνεδρίες Coaching στα στελέχη των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα και τα οφέλη που θα αποκομίσει ο οργανισμός είναι τα ίδια.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω το coaching κάνει καλύτερη την ζωή μας γιατί:

  • Αποκτάμε περισσότερη αυτοπεποίθηση
  • Μειώνουμε τους χρόνους υλοποίησης των στόχων
  • Μένουμε προσηλωμένοι στο όραμα μας
  • Αποκτάμε εσωτερική ισορροπία.
  • Αυξάνουμε την αποτελεσματικότητας μας
  • Ενδυναμώνουμε τις ικανότητές μας
  • Αποκτάμε νέες συμπεριφορές που βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων μας και της προσωπικής μας εξέλιξης.
  • Αναπτύσσουμε δεξιότητες που μας βοηθούν να διαχειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά εμπόδια και απειλές που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των στόχων μας.
  • Εστιάζουμε στην δράση, στην αλλαγή και στο μέλλον